ตรวจสอบ
ลำดับ ประเภทการแจ้งซ่อม อุปกรณ์ที่เสีย อาการเบื้องต้น สถานที่ / ห้อง วันที่แจ้งซ่อม วันที่ดำเนินการเสร็จ สถานะ จัดการ
1 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน ห้อง 365 24 มกราคม 2566 รอดำเนินการ
2 วัสดุอาคารสถานที่ ประตู, ประตูห้องเรียนดีดกลับเวลาปิดประตู ฝ141 17 มกราคม 2566 รอดำเนินการ
3 วัสดุอาคารสถานที่ พัดลม, พัดลมเสียงดังมาก ห้อง 365 10 มกราคม 2566 รอดำเนินการ
4 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน ห้อง 365 10 มกราคม 2566 รอดำเนินการ
5 สิ่งอำนวยความสะดวก พัดลม, พัดลมเพดานไม่หมุน2ตัว ห้องเรียน อาคาร125 9 มกราคม 2566 รอดำเนินการ
6 สิ่งอำนวยความสะดวก พัดลม, พัดลมหมุนเพดานใบหัก1ตัวและเครื่องสั้นแรง1ตัว ฝ.141 9 มกราคม 2566 รอดำเนินการ
7 วัสดุอาคารสถานที่ ประตู, ประตูดีดกลับเร็วเวลาปิด อาคารฝึกงาน ฝ141 4 มกราคม 2566 รอดำเนินการ
8 ไฟฟ้า หลอดไฟ, เปลี่ยนหลอดไฟ ห้องเทคโนฯ 19 ธันวาคม 2565 รอดำเนินการ
9 ไฟฟ้า หลอดไฟ, หลอดไฟไม่ติด ห้องลูกเสือ(ห้องเล็ก) 19 ธันวาคม 2565 รอดำเนินการ
10 อุปกรณ์ประปา ก็อกน้ำ, ที่ปิดเปิดก็อกน้ำหลุด ห้องพักครู 371 15 ธันวาคม 2565 รอดำเนินการ
11 ไฟฟ้า หลอดไฟ, หลอดไฟกระพริบ ห้องอนามัยโรงเรียน 13 ธันวาคม 2565 รอดำเนินการ
12 ไฟฟ้า พัดลม, พัดลมไม่หมุน 2 ตัว 125 8 ธันวาคม 2565 รอดำเนินการ
13 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ/สวิตซ์ไฟ, ไม่มีกระแสไฟ ห้องอนามัยโรงเรียน 2 ธันวาคม 2565 รอดำเนินการ
14 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, แอร์ไม่เย็น ห้องเรียน ม.4.6 (ห้อง 364) 22 พฤศจิกายน 2565 28 พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการเสร็จ
15 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, แอร์มีแต่ลม ฝ122 22 พฤศจิกายน 2565 28 พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการเสร็จ
16 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, น้ำแอร์หยด จร.268/52 ห้องเทคโนโลยี 10 พฤศจิกายน 2565 28 พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการเสร็จ
17 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, เครื่องปรับอากาศ ห้อง 356 ตัวกลางเปิดแล้วไม่ติด เงียบสนิทเลยค่ะ 356 9 พฤศจิกายน 2565 28 พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการเสร็จ
18 อุปกรณ์ประปา ก็อกน้ำ, ก็อกน้ำ ตอนปิด ยังมีน้ำไหลตลอดเวลา 371 ห้องพักครู 8 พฤศจิกายน 2565 รอดำเนินการ
19 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, แอร์ไม่เย็น 241 1 พฤศจิกายน 2565 28 พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการเสร็จ
20 วัสดุอาคารสถานที่ โต๊ะ,เก้าอี้,หลอดไฟ,พัดลม, โต๊ะนักเรีย ชำรุด 1 ตัว เก้าอี้ชำรุดขาหัก 1 ตัว เก้าอี้ขาด 2 ตัว พัดลมเพดานไม่มี 1 ตัว หลอดไฟชำรุด 1 ดวง ห้องเรียน 148 31 ตุลาคม 2565 รอดำเนินการ
21 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, พัดลมคลายความร้อนไม่ทำงาน 362 28 ตุลาคม 2565 28 พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการเสร็จ
22 ไฟฟ้า หลอดไฟ, หลอดไฟมีเสียงดัง ห้องอนามัย 27 ตุลาคม 2565 รอดำเนินการ
23 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, แอร์ไม่เย็น 373 11 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
24 ไฟฟ้า หลอดไฟ, หลอดขาด 4 หลอด เทคโนโลยี 6 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
25 ไฟฟ้า หลอดไฟ, หลอดขาด 6 หลอด ชมพูพันธุ์ทิพย์ 6 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
26 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, แอร์ไม่ทำงาน ห้องอนามัยโรงเรียน 5 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
27 วัสดุอาคารสถานที่ ฝาชักโครกหลุด ห้องอนามัยโรงเรียน 5 ตุลาคม 2565 รอดำเนินการ
28 สิ่งอำนวยความสะดวก พัดลม, พัดลมเสีย ไม่ทำงาน 1 เครื่อง พัดลมไม่มี 1 เครื่อง 148 26 กันยายน 2565 รอดำเนินการ
29 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ/สวิตซ์ไฟ, ปลั๊กพัดลมในหอประชุม หอประชุม 16 กันยายน 2565 รอดำเนินการ
30 ไฟฟ้า หลอดไฟ, หลอดไฟเสีย 6หลอด ห้องเทคโนฯ ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ 15 สิงหาคม 2565 รอดำเนินการ
31 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, แอร์ไม่ติด 213 ห้องพักครูเทคโน 11 สิงหาคม 2565 29 สิงหาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
32 วัสดุอาคารสถานที่ ฝ้าเพดานชำรุดรั่วซึมน้ำหยดลงทำให้ของเสียหาย ห้องกิจการนักเรียน 8 สิงหาคม 2565 รอดำเนินการ
33 ไฟฟ้า หลอดไฟ, หลอดไฟไม่ติด ห้องวิชาการ 328 และ 3210 8 สิงหาคม 2565 รอดำเนินการ
34 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ/สวิตซ์ไฟ, คัทเอาท์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์เสีย ห้องคอมพิวเตอร์ 337 5 สิงหาคม 2565 รอดำเนินการ
35 สิ่งอำนวยความสะดวก ไมค์โครโฟน,เครื่องขยายเสียง, เปิดใช้งานไม่ติด 436 4 สิงหาคม 2565 รอดำเนินการ
36 ไฟฟ้า หลอดไฟ, หลอดไฟเสีย2หลอด ห้องชพันธ์ทิพย์ 4 สิงหาคม 2565 รอดำเนินการ
37 สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องขยายเสียง, เครื่องขยายเสียงติดๆขัดๆเสียงมาๆหายๆตลอดเวลาเสียงออกลำโพงข้างเดียวอีกข้างนึงชำรุดติดบ้างไม่ติดบ้าง 421 4 สิงหาคม 2565 รอดำเนินการ
38 สิ่งอำนวยความสะดวก โปรเจ๊คเตอร์, ไม่สามารถเชื่อมต่อแท็บเล็ตขึ้นสู่หน้าจอโปรเจคเตอร์ได้สาย HDMI และสาย VGA ไม่สามารถดึงภาพจากแท็บเล็ตขึ้นหน้าจอโปรเจคเตอร์ได้ 346 4 สิงหาคม 2565 รอดำเนินการ
39 เครื่องปรับอากาศ เครื่องฉายทึบแสง,เครื่องขยายเสียง,เครื่องปรับอากาศ,หน้าต่าง, แอร์มีเสียงดังเครื่องขยายเสียงใช้ไม่ได้อาจจะใช้ได้แต่ติดๆขัดๆหน้าต่างชำรุดปิดได้ไม่สนิทประตูชำรุดปิดได้ไม่สนิททำให้เปลืองค่าไฟในการเปิดแอร์เพราะเก็บอากาศไม่อยู่ 354 4 สิงหาคม 2565 รอดำเนินการ
40 สิ่งอำนวยความสะดวก พัดลม, พัดลมหลุด ห้องอนามัยโรงเรียน 21 กรกฎาคม 2565 รอดำเนินการ
41 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, เครื่องปรับอากาศเสีย 1 ตัวไม่สามารถเปิดสวิตซ์ได้ ห้อง 127 21 กรกฎาคม 2565 กำลังดำเนินการ
42 ไฟฟ้า หลอดไฟ, หลอดไฟฟ้าส่องสว่างขาด 366 20 กรกฎาคม 2565 รอดำเนินการ
43 อุปกรณ์ประปา ท่อน้ำประปา, ท่ออ่างล้างหน้า รั่ว 355 20 กรกฎาคม 2565 รอดำเนินการ
44 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, ล้างแอร์แล้ว มีแต่ลมร้อน 356 20 กรกฎาคม 2565 กำลังดำเนินการ
45 ไฟฟ้า พัดลม, พัดลมไม่ทำงาน 422 18 กรกฎาคม 2565 รอดำเนินการ
46 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, เครื่องปรับอากาศตัวหน้าห้อง มีเสียงดังเวลาเปิด 134 11 กรกฎาคม 2565 28 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
47 ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ/สวิตซ์ไฟ, ชำรุดอาจเป็นอันตรายแก่นร. 342 6 กรกฎาคม 2565 7 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
48 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, มีกลิ่นไหม้ ห้อง 122 1 กรกฎาคม 2565 7 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
49 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, ไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ 248 29 มิถุนายน 2565 28 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
50 เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องปรับอากาศ,ก็อกน้ำ, ไม่สาใช่การได้ตามปกติ 352 29 มิถุนายน 2565 รอดำเนินการ
51 วัสดุอาคารสถานที่ วอลเปเปอร์ชำรุด ห้องชมพันธ์ทิพย์ 27 มิถุนายน 2565 รอดำเนินการ
52 วัสดุอาคารสถานที่ ฟ้าเพดานจะร่วงลงมา 225 24 มิถุนายน 2565 รอดำเนินการ
53 ไฟฟ้า หลอดไฟ, หลอดไฟกระฟริบ ห้องอนามัยโรงเรียน 20 มิถุนายน 2565 รอดำเนินการ
54 วัสดุอาคารสถานที่ ประตู,ก็อกน้ำ, ชั้น7ลูกบิดประตูหลุดและเป็นรู ชั้น5 ลูกบิดประตูหลุดและก็อกน้ำพัง ห้องน้ำหญิงอาคาร3 ชั้น5และ7 15 มิถุนายน 2565 รอดำเนินการ
55 ไฟฟ้า หลอดไฟ, หลอดไฟไม่ติด ห้องเทคโน 15 มิถุนายน 2565 รอดำเนินการ
56 สิ่งอำนวยความสะดวก ไมค์โครโฟน,โปรเจ๊คเตอร์,เครื่องฉายทึบแสง,เครื่องขยายเสียง,เครื่องปรับอากาศ, ห้องเรียนนักเรียนเเอร์ไม่เย็น ลำโพงไม่ได้ยิน สายไมค์ใช้ไม่ได้ โปรเจคเตอร์ไม่ค่อยสว่างพวกหลังๆมองไม่เห็นเลย ห้องร้อน พัดลมในห้องมี 4 ตัว บางห้องมี 6 หรือ 8 ตัว ในห้องร้อนมากมายค่ะ นักเรียนฝากแจ้งมาค่ะ 228 15 มิถุนายน 2565 รอดำเนินการ
57 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, แอร์ไม่เย็น เปิดได้ 1 ตัว อีกตัว เปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นมากๆๆๆๆ เหมือนมีหนูหรือสัตว์อื่นๆตายอยู่ในแอร์ 228 13 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565 ดำเนินการเสร็จ
58 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, ไม่เย็น มีแต่ลม 120 9 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565 ดำเนินการเสร็จ
59 ไฟฟ้า หลอดไฟ, หลอดไฟไม่ติด ห้องอนามัยโรงเรียน 8 มิถุนายน 2565 รอดำเนินการ
60 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, น้ำรั่วหยดลงมาจากเครื่องปรับอากาศลงพื้น ห้อง377 25 พฤษภาคม 2565 7 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
61 วัสดุอาคารสถานที่ หลังคารั่ว ทำให้น้ำรั่วหยดลงในห้อง ห้องสภานักเรียน 24 พฤษภาคม 2565 รอดำเนินการ
62 วัสดุอาคารสถานที่ หลังคารั่วทำให้น้ำซึมลงฝ้าเพดาน ห้องกิจการนักเรียนฯ 24 พฤษภาคม 2565 รอดำเนินการ
63 สิ่งอำนวยความสะดวก คอมพิวเตอร์,โปรเจ๊คเตอร์, คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด สายต่อ vga ใช้งานไม่ได้ ห้อง122 24 พฤษภาคม 2565 รอดำเนินการ
64 วัสดุอาคารสถานที่ ประตู, กุญแจประตูกระจกห้องพักครู ปิด-เปิดไม่ได้ 236 23 มีนาคม 2565 รอดำเนินการ
65 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, น้ำรั่วจากแอร์ ห้องพยาบาล 10 กุมภาพันธ์ 2565 19 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
66 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, แอร์ไม่มีความเย็น มีแต่ลม ใช้งานไปประมาณ 1 ชม. ขึ้นรหัส error ห้อง resource center 26 มกราคม 2565 19 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
67 สิ่งอำนวยความสะดวก พัดลม, พัดลมเพดานเสีย 1 ตัว ห้องคอมพิวเตอร์ 2 (337) 26 มกราคม 2565 19 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
68 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, เสีย 2 เครื่อง คอมเพรสเซอร์ไหม้ 1 เครื่อง และอีก 1 เครื่อง มีแต่ลม ไม่มีความเย็น ห้องกิจการนักเรียนฯ 25 มกราคม 2565 19 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
69 อุปกรณ์ประปา พัดลม, ขณะทำงานมีเสียงดังมาก 128 ห้องพลศึกษา 21 มกราคม 2565 19 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
70 ไฟฟ้า หลอดไฟ, หลอดไฟดับ ไม่ติด 213 ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา 21 มกราคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
71 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานเปิดไม่ติด จร.34/41, จร.268/52 213 ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา 21 มกราคม 2565 18 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
72 วัสดุอาคารสถานที่ พัดลม, เปิดแล้วพัดลมไม่ทำงาน 365 18 มกราคม 2565 19 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
73 อุปกรณ์ประปา ท่อน้ำประปา, น้ำไหลน้อยมาก 355 7 ธันวาคม 2564 19 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
74 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, เปิดเสียงดังแกรกๆแล้วก็ตัดไป 355 7 ธันวาคม 2564 19 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
75 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, แอร์ไม่ทำความเย็นมีแต่พัดลมออกมา ห้อง 348 19 พฤศจิกายน 2564 19 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ
76 สิ่งอำนวยความสะดวก คอมพิวเตอร์,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องขยายเสียง,ท่อน้ำประปา,ปลั๊กไฟ/สวิตซ์ไฟ,ประตู, พื้นโตหลุดลอก ท่อน้ำอุดตัน เครื่องขยายเสียงใช้การไม่ได้ ประตูเริ่มเสื่อม 352 16 พฤศจิกายน 2564 กำลังดำเนินการ
77 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ, เปิดไม่ติด ไม่มีลมออกมา ห้องศูนย์วัยใสเพื่อนใจวัยรุ่น (ในห้องแนะแนว) 15 พฤศจิกายน 2564 19 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการเสร็จ