รออนุมัติ 8 รายการ ห้องประชุม 4 ห้อง สมาชิก 163 คน