รออนุมัติ 1 รายการ ห้องประชุม 3 ห้อง สมาชิก 136 คน