รออนุมัติ 4 รายการ ห้องประชุม 3 ห้อง สมาชิก 131 คน