รออนุมัติ 2 รายการ ห้องประชุม 4 ห้อง สมาชิก 139 คน