ตารางสอน ของ คุณครูศุภฤกษ์ วังซ้าย   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์

ศ20214
3.4
118
ศ20214
3.4
118
ศ32102
5.1
367


ปกครอง
ม.3
อังคาร ศ31102
4.8
3710
ศ32102
5.3
376
พุธศ31102
4.5
347


ศ22104
2.5
118
ศ22104
2.4
118
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี ศ31102
4.7
3510


นศท.
ม.4-6
นศท.
ม.4-6
นศท.
ม.4-6
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ศ31102
4.6
364
ศ32102
5.4
356
ศ32102
5.2
3610