ตารางสอน ของ คุณครูศุภฤกษ์ วังซ้าย   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ศ22102
2.4
124
ปกครอง
ม.3
อังคารศ32101
5.5
378
ศ32101
5.7
366
พุธ

ศ20211
1.4
118
ศ20211
1.4
118
ศ32101
5.6
344
ศ22102
2.5
125


กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี

ศ20203
2.4
118
ศ20203
2.4
118


นศท.
ม.4-6
นศท.
ม.4-6
นศท.
ม.4-6
กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์

ศ20213
3.4
118
ศ20213
3.4
118
ศ32101
5.8
379