ตารางสอน ของ คุณครูพรทิพย์ แสงแก้ว   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ศ31101
4.8
3710
ศ31101
4.6
364
ศ22102
2.13
424


อังคารศ22102
2.12
423


ศ22102
2.11
422
ปกครอง
ม.2
พุธกิจกรรม
ลสอ
ม.2
ศ31101
4.5
347
ศ22102
2.8
127
ศ22102
2.7
148
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี

ศ31101
4.7
3510


กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ศ22102
2.6
126
ศ22102
2.9
128


ศ22102
2.10
421