ตารางสอน ของ คุณครูพรทิพย์ แสงแก้ว   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์

ศ31102
4.2
222
ศ22104
2.7
222


ศ22104
2.11
222
ศ22104
2.13
222
อังคารศ22104
2.8
222


ศ22104
2.12
222
ปกครอง
ม.2
พุธกิจกรรม
ลส บพ ยุ
วลสอ ม.2


ศ22104
2.9
222
ศ22104
2.10
222


ศ31102
4.4
222
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดีศ31102
4.3
222
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์

ศ31102
4.1
222
ศ22104
2.6
222