ตารางสอน ของ คุณครูวรวิช หล้าจังของ   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ศ23102
3.10
234


ศ23102
3.11
245


กิจกรรม
ลดเวลา
เรียน
กิจกรรม
ลดเวลา
เรียน
อังคาร ศ23102
3.6
223


ศ23102
3.13
248


ศ22102
2.2
122
ศ23102
3.8
225
พุธศ23102
3.2
242
ศ23102
3.12
228


ศ22102
2.3
138


ศ23102
3.9
226
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดีศ22102
2.1
121
นศท.
ม.4-6
นศท.
ม.4-6
กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ ศ23102
3.7
241
ศ23102
3.1
235


ศ23102
3.3
238
ศ23102
3.4
232
ศ23102
3.5
244