ตารางสอน ของ คุณครูวรวิช หล้าจังของ   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ศ23104
3.4
118


ศ23104
3.13
221
ศ23104
3.11
118


ศ22104
2.2
221
กิจกรรม
ลดเวลา
เรียน
กิจกรรม
ลดเวลา
เรียน
อังคาร ศ22104
2.1
118


ศ23104
3.5
118


พุธ ศ23104
3.9
118
ศ23104
3.7
118


ศ23104
3.6
118


ศ23104
3.12
221
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดีศ23104
3.1
118


นศท.
ม.4-6
นศท.
ม.4-6
นศท.
ม.4-6
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ ศ23104
3.10
118


ศ22104
2.3
118
ศ23104
3.2
118
ศ23104
3.3
118
ศ23104
3.8
221