ตารางสอน ของ คุณครูณัฐนันท์ เสนาพิทักษ์   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ศ21101
1.12
445
ศ21101
1.4
433
ศ21101
1.3
432


ศ21101
1.13
446


อังคาร ศ20217
2.5
125
ศ20217
2.5
125
ศ21101
1.8
443
ศ21101
1.1
425


ศ21101
1.7
442
พุธ ศ20219
3.5
244
ศ20219
3.5
244
ศ21101
1.9
444
กิจกรรม
ลูกเสือ
ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดีศ21101
1.10
431


ศ21101
1.11
436


ศ21101
1.5
434
กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ ศ20221
1.5
434
ศ20221
1.5
434


ศ21101
1.6
435
ศ21101
1.2
426
ปกครอง
ม.1