ตารางสอน ของ คุณครูณัฐนันท์ เสนาพิทักษ์   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์

ศ21102
1.9
ฝ141
ศ21102
1.10
ฝ141


ศ21102
1.4
ฝ142


อังคารศ21102
1.2
ฝ141
ศ21102
1.12
ฝ141


ศ21102
1.5
ฝ141
ศ21102
1.13
ฝ141


พุธ ศ21102
1.8
ฝ141


ศ21102
1.11
ฝ141
ศ21102
1.6
ฝ141
ศ21102
1.1
ฝ141
กิจกรรม
ลส ยุว บ
พลสอ ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี ศ20218
2.5
ฝ141
ศ20218
2.5
ฝ141
ศ20222
1.5
ฝ141
ศ20222
1.5
ฝ141


ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ เวรประตู
ป้อมยาม
ศ20220
3.5
ฝ141
ศ20220
3.5
ฝ141
ศ21102
1.7
ฝ142
ศ21102
1.3
ฝ141
ปกครอง
ม.1