ตารางสอน ของ คุณครูปมณฑ์ จันทา   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์

พ21102
1.2
426
พ21102
1.7
442
พ32102
5.8
ช111
พ32102
5.2
ช111
ปกครอง
ม.3
อังคาร พ21102
1.9
444
พ21102
1.10
431


พ21102
1.12
441


พ32102
5.7
ช111
พุธพ32102
5.4
ช111


พ32102
5.6
ช111
กิจกรรม
ลส ยุว บ
พลสอ ม.3


พ21102
5.1
ช111
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดีพ21102
1.11
436
พ21102
1.6
435


ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ พ21102
1.4
433
พ21102
1.5
434
พ32102
5.5
ช111
พ32102
5.3
ช111