ตารางสอน ของ คุณครูปมณฑ์ จันทา   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ พ32102
5.6
412
พ32102
5.5
412


พ21102
1.9
421
พ21102
1.12
421
พ21102
1.2
421
อังคาร พ21102
1.5
421
พ20206
3.9
421
พ20206
3.9
421


พ21102
1.10
421
ปกครอง
ม.1
พุธ พ32102
5.7
412
พ21102
1.4
421


พ32102
5.8
412
พ21102
1.13
421
กิจกรรม
ลส ยุว บ
พลสอ ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดีพ21102
1.6
421
พ21102
1.3
421
พ21102
1.8
421
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ เวรประตู
ป้อมยาม
พ21102
1.11
421
พ21102
1.7
421


พ21102
1.1
421