ตารางสอน ของ คุณครูกรองแก้ว รื่นรส   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์

ส21103
1.7
442
ส21103
1.1
425
ส21101
1.4
433
กิจกรรม
ลดเวลา
เรียน
กิจกรรม
ลดเวลา
เรียน
อังคาร ส21103
1.2
426


ส21103
1.3
432


ส21103
1.4
433
ส21103
1.11
436
พุธ

ส21103
1.6
435
ส21103
1.10
431


ส21101
1.4
433
กิจกรรม
ลูกเสือ
ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี

ส21103
1.5
434
ส21103
1.8
443
กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ ส21103
1.9
444
ส21101
1.4
433


ส21103
1.12
445
ส21103
1.13
446
ปกครอง
ม.1