ตารางสอน ของ คุณครูพจมาน สุปิ   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ส32103
5.1
367
ส32103
5.4
356


ส30266
6.4
144
ส30266
6.2
141


อังคาร ส32103
5.3
376
ส32103
5.2
3610
ส30266
6.1
146
ส30266
6.2
141
พุธ

ส32103
5.4
356
ส32103
5.2
3610
ส30266
6.3
136
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี ส30266
6.4
144


นศท.
ม.4-6
นศท.
ม.4-6
นศท.
ม.4-6
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ส32103
5.3
376
ส32103
5.1
367
ส30266
6.3
136
ส30266
6.1
146