ตารางสอน ของ คุณครูสุธนณ์ เชี่ยวชล   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ส23101
3.9
226
ส23101
3.7
241
ส23101
3.4
232
ส23101
3.12
228
กิจกรรม
ลดเวลา
เรียน
กิจกรรม
ลดเวลา
เรียน
อังคาร ส23101
3.8
225


ส23101
3.12
228
ส23101
3.9
226
พุธ

ส23101
3.8
225


ส23101
3.10
234


กิจกรรม
ลูกเสือ
ม.3
ส23101
3.7
241


กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี ส23101
3.4
232
ส23101
3.10
234
ส23101
3.7
241
กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์

ส23101
3.9
226
ส23101
3.12
228


ส23101
3.4
232
ส23101
3.10
234
ส23101
3.8
225