ตารางสอน ของ คุณครูนัฐวุฒิ ทองประทับ   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ส22102
2.13
424
ส22102
2.5
125


ส22102
2.1
121
ส22102
2.3
138


อังคาร ส22102
2.7
148


ส22102
2.13
424


ส22102
2.11
422
ปกครอง
ม.2
พุธ ส22102
2.13
424
ส22102
2.11
422
ส22102
2.5
125
ส22102
2.7
148


ส22102
2.1
121
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี

ส22102
2.11
422
ส22102
2.3
138


นศท.
ม.4-6
นศท.
ม.4-6
นศท.
ม.4-6
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์

ส22102
2.1
121
ส22102
2.5
125


ส22102
2.3
138
ส22102
2.7
148