ตารางสอน ของ คุณครูนัฐวุฒิ ทองประทับ   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ส22101
2.11
422


ส22101
2.7
148
ส22101
2.5
125
ส22101
2.1
121


อังคาร

ส22101
2.3
138
ส22101
2.5
125


ส22101
2.7
148
ปกครอง
ม.2
พุธ ส22101
2.13
424
ส22101
2.1
121
ส22101
2.3
138


ส22101
2.11
422


กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี ส22101
2.3
138
ส22101
2.13
424
ส22101
2.11
422


นศท.
ม.4-6
นศท.
ม.4-6
นศท.
ม.4-6
กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์

ส22101
2.1
121
ส22101
2.7
148


ส22101
2.5
125
ส22101
2.13
424