ตารางสอน ของ คุณครูภานุพงศ์ เจริญชัย   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ว20225
3.7
339
ว20225
3.7
339
ว20224
2.6
339
ว20224
2.6
339
อังคารว21104
1.6
334
ว21202
1.6
334


ปกครอง
ม.1
พุธ ว21104
1.1
334
ว21202
1.1
334
ว21104
1.3
334
ว21202
1.3
334


กิจกรรม
ลส ยุว บ
พลสอ ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดีว20221
1.7
334
ว20221
1.7
334


ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ ว21104
1.2
334
ว21202
1.2
334
ว21104
1.4
334
ว21202
1.4
334