ตารางสอน ของ คุณครูสมพิศ ภู่เพชร   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ว30104
6.6
131
ว30104
6.6
131
ว30104
6.8
134


อังคาร ว20201
1.10
431
ว20201
1.10
431


ว30104
6.7
133
ว30104
6.6
131


พุธ ว30104
6.8
134
ว30104
6.8
134
กิจกรรม
ผู้บำเพ็
ญม.2


ว30104
6.7
133
ว30104
6.7
133
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี ว30104
6.5
143
ว30104
6.5
143


กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ว20201
1.11
436
ว20201
1.11
436


ว30104
6.5
143