ตารางสอน ของ คุณครูสมพิศ ภู่เพชร   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ว30261
6.2
141
ว30261
6.3
136
ว30261
6.1
146


อังคารว30118
6.4
372
ว30118
6.4
372
ว20201
1.13
332
ว20201
1.13
332
พุธ ว20201
1.12
332
ว20201
1.12
332
กิจกรรม
ลส บพ ยุ
วลสอ ม.2
ว30261
6.4
144
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดีว30118
6.1
372
ว30118
6.1
372


ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์

ว30118
6.3
372
ว30118
6.3
372


ว30118
6.2
372
ว30118
6.2
372