ตารางสอน ของ คุณครูนพวรรณ ชูนาคา   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ว22101
2.5
125
ว22101
2.5
125
ว22101
2.7
148
ว22101
2.1
121
อังคาร

ว22101
2.1
121
ว22101
2.1
121


ว22101
2.13
424


ประชุม
วิชาการ
ประชุม
วิชาการ
พุธ

ว22101
2.3
138
กิจกรรม
ยุวกาชาด
ม.2


ว22101
2.7
148
ว22101
2.7
148
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี

ว22101
2.3
138
ว22101
2.3
138


ว22101
2.9
128
ว22101
2.9
128


กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์

ว22101
2.5
125
ว22101
2.9
128


ว22101
2.13
424
ว22101
2.13
424