ตารางสอน ของ คุณครูนพวรรณ ชูนาคา   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ว22102
2.3
342
ว22102
2.3
342
ว22102
2.9
342
ว22102
2.9
342
อังคาร

ว22102
2.1
121
ว22102
2.13
342
ว22102
2.13
342


ประชุม
วิชาการ
ประชุม
วิชาการ


พุธ

ว22102
2.7
148
กิจกรรม
ลส บพ ยุ
วลสอ ม.2


ว22102
2.1
342
ว22102
2.1
342
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี

ว22102
2.3
138
ว22102
2.9
128
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ ว21102
2.13
424


ว22102
2.7
342
ว22102
2.7
342