ตารางสอน ของ คุณครูกาญจนา คำคูณศรี   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ว21102
1.2
426
ว21102
1.3
432


ว21102
1.12
441
อังคาร

ว21102
1.4
433
ว21102
1.3
333
ว21102
1.3
333
พุธ ว21102
1.2
333
ว21102
1.2
333
ว21102
1.10
431
กิจกรรม
ลส ยุว บ
พลสอ ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดีว21102
1.4
333
ว21102
1.4
333


ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ ว21102
1.10
333
ว21102
1.10
333
ว21102
1.12
333
ว21102
1.12
333


ปกครอง
ม.1