ตารางสอน ของ คุณครูกาญจนา คำคูณศรี   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ว21102
1.9
333
ว21102
1.9
333




ว21102
1.7
333
ว21102
1.1
333


ว21102
1.3
333




อังคาร ว21102
1.3
333
ว21102
1.3
333




ว21102
1.5
333
ว21102
1.5
333


ปกครอง
ม.1




พุธ



ว21102
1.7
333
ว21102
1.7
333


ว21102
1.13
333


กิจกรรม
ลส ยุว บ
พลสอ ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี



ว21102
1.1
333
ว21102
1.1
333




ว21102
1.9
333
ชุมนุม
วิชาการ




ศุกร์ ว21102
1.13
333
ว21102
1.13
333






ว21102
1.5
333