ตารางสอน ของ คุณครูกาญจนา คำคูณศรี   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ว21101
1.2
426
ว21101
1.10
431
กิจกรรม
ลดเวลา
เรียน
กิจกรรม
ลดเวลา
เรียน
อังคาร ว21101
1.12
445
ว21101
1.12
445


ว21101
1.4
433
ว21101
1.8
443


พุธ ว21101
1.2
426
ว21101
1.2
426
ว21101
1.12
445
I30201
4.7
3510


กิจกรรม
ลูกเสือ
ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี ว21101
1.4
433
ว21101
1.4
433
ว21101
1.8
443
ว21101
1.8
443


กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ ว21101
1.10
431
ว21101
1.10
431


I30201
4.7
3510


ปกครอง
ม.1