ตารางสอน ของ คุณครูวนิจดา เอี่ยมประเสริฐ   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ ว21102
1.7
332
ว21102
1.7
332
ว21102
1.9
332
ว21102
1.9
332
อังคาร ว21102
1.5
332
ว21102
1.5
332
ว21102
1.8
332
ว21102
1.8
332
พุธ ว21102
1.5
434
ว21102
1.9
444
ว21102
1.8
443
กิจกรรม
ลส ยุว บ
พสลอ ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี ว21102
1.13
332
ว21102
1.13
332


I30202
4.5
347


ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์

ว21102
1.7
442
ว21102
1.13
445


I30202
4.5
347
ปกครอง
ม.1