ตารางสอน ของ คุณครูวนิจดา เอี่ยมประเสริฐ   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์ว21102
1.12
332
ว21102
1.12
332
ว21102
1.6
332
ว21102
1.6
332
อังคารว21102
1.4
332
ว21102
1.4
332


ว21102
1.2
332


ปกครอง
ม.1
พุธ ว21102
1.10
332
ว21102
1.6
332
ว21102
1.8
332
ว21102
1.8
332


กิจกรรม
ลส ยุว บ
พลสอ ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี ว21102
1.12
332


ว21102
1.2
332
ว21102
1.2
332


ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์

ว21102
1.8
332
ว21102
1.4
332


ว21102
1.10
332
ว21102
1.10
332