ตารางสอน ของ คุณครูวนิจดา เอี่ยมประเสริฐ   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์I30201
4.5
347


ว21101
1.9
444


อังคาร ว21101
1.3
432
ว21101
1.3
432
ว21101
1.9
444
ว21101
1.9
444


ว21101
1.13
446
พุธ

ว21101
1.5
434
ว21101
1.5
434
I30201
4.5
347


กิจกรรม
ลสอ
ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี ว21101
1.7
442
ว21101
1.7
442
ว21101
1.3
432
กิจกรรม
ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์ ว21101
1.7
442


ว21101
1.13
446
ว21101
1.13
446
ว21101
1.5
434
ปกครอง
ม.1