ตารางสอน ของ ผอ.เสกสันต์ ทองม่วง   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

วัน / เวลา คาบที่ 1
08.20-09.15
คาบที่ 2
09.15-10.10
คาบที่ 3
10.10-11.05
คาบที่ 4
11.05-12.00
คาบที่ 5
12.00-12.55
คาบที่ 6
12.55-13.50
คาบที่ 7
13.50-14.45
คาบที่ 8
14.45-15.40
คาบที่ 9
15.40-16.35
คาบที่ 10
16.35-17.30
จันทร์

ปกครอง
ม.3
อังคาร

ปกครอง
ม.2
พุธกิจกรรม
ลส บพ ยุ
วลสอ ม.2
กิจกรรม
ลส บพ ยุ
วลสอ ม.3


กิจกรรม
ลส บพ ยุ
วลสอ ม.1
กิจกรรม
PLC
กิจกรรม

พฤหัสบดี

ชุมนุม
วิชาการ
ศุกร์

ปกครอง
ม.1